Puls Elektronik

STATİK ELEKTRİK
ELEKTROSTATİK YÜKLEME

İletken üzerindeki elektrik alanın statik etkisini tanımlar.

Örnekler;

A yalıtkanından gelen alan B iletkenindeki elektronların A' ya bakan tarafına doğru hareket etmesini sağlar.Bu elektronlar sınırda yük indükler.B A' dan gelen alan içinde olmadıkça yük hareketi gerçekleşmez.B' deki serbest yükler B' den dışarıya elektrik alan çizgileri oluşturur. Eğer bu alan çizgileri B' den toprağa giderse,B' nin voltajını oluşturan pozitif bir şekil elde edilir. Böylece pozitif voltajlı yüksüz iletken elde etmiş oluruz.

R1. Yüklü yalıtkandan gelen elektrik alan içindeki iletken

R2.'de Şekil R1.'deki gibi aynı duruma sahiptir.Bu sefer iletken topraklanmıştır.Sonuç olarak B' nin gerilimi sıfır olur.Ama B sınırda negatif yüke sahiptir.Eğer topraklama kaldırılırsa ve A' dan uzaklaştırılırsa ,B' de negatif gerilim oluşturan negatif yükler bulunur.

R2. Yüklü yalıtkandan gelen elektrik alan içindeki topraklanmış iletken

R3'te bir kullanıcı pozitif yüklü bir cisim tutmaktadır ve topraklanmış bir zemin üzerinde durmaktadır.Cisim üzerindeki yük indüksiyonla kullanıcıya tutunacaktır.Negatif yüke eşit pozitif yük pozitif voltaj oluşturacaktır.Operatördeki pozitif yükten gelen elektrik alan çizgileri toprağa gidecektir.Bir kısmı oraya bir kısmı da belki odanın duvarlarına gidecektir.

R3. Yüklü ve Yalıtkan Bir Malzemeyi Tutan Operatör

Böylelikle yüksüz bir insan bir parça yüklü malzeme tutarak yüklenmiştir. R4'te tehlikeli bir indüksiyon olayı vardır.Operatör toz maddeyi plastik bir çantadan patlayıcı bir madde(acetone) içeren bir konteynıra boşaltmaktadır.Topraklanmamış operatör iş başlamadan önce yüksüz durumdadır.Ama plastik çanta ona bir yük vermekte ve pozitif voltaj oluş-turmaktadır.Eğer operatör yanlışlıkla konteynıra (tank) dokunacak olursa,kıvılcımla beraber bir deşarj olayı olur ve operatör kötü bir şekilde yaralanabilir.

R4. Güvenli Olmayan Bir Ortamda Yalıtkan Malzeme Tutan Bir Operatör